Idealny proces tworzenia strony internetowej

Oto kilka często spotykanych problemów podczas tworzenia projektów internetowych:

 1. Problemy z harmonogramem: Dotrzymanie obiecanych terminów może być poważnym wyzwaniem. Może to wynikać z błędnego oszacowania czasu przez zespół deweloperski lub priorytetowania szybkości ponad jakość, co prowadzi do opóźnień w projekcie.
 2. Niezgodność technologiczna: Wybór niewłaściwej technologii może prowadzić do komplikacji. Choć projekt może początkowo działać na podstawowym poziomie, może mieć trudności z obsługą zwiększonego obciążenia lub przyszłego rozwoju.
 3. Zmęczenie zespołu: Presja ze strony zarządu lub nierozwiązane problemy wewnętrzne mogą obniżać morale zespołu, wpływając na jakość pracy i ogólny sukces projektu.
 4. Obciążenia finansowe: Klienci mogą stracić zainteresowanie projektem, jeśli ciągłe inwestycje nie przynoszą widocznych rezultatów.
 5. Inne wyzwania: Każdy projekt jest wyjątkowy i może napotkać własny zestaw przeszkód, takich jak spełnienie oczekiwań klienta, ewoluujące wymagania czy problemy techniczne.

Te wyzwania, choć nie wyczerpujące, należą do najczęstszych.

Na podstawie bogatego doświadczenia opracowałem strukturalne podejście do tworzenia projektów internetowych, które ma na celu łagodzenie typowych problemów i zwiększenie efektywności zespołu:

 1. Dokładne badania i analiza semantyczna: Przed rozpoczęciem prac nad projektem przeprowadzenie kompleksowych badań na temat grupy docelowej, konkurentów i zakresu projektu jest niezbędne. Stworzenie ram semantycznych pomaga sformułować cele projektu, zapobiega błędom projektowym i wyznacza niezbędną funkcjonalność.
 2. Projektowanie struktury strony: Budowanie na podstawie analizy semantycznej, tworzenie struktury strony obejmuje wyznaczenie głównych sekcji i stron oraz ustanowienie logicznych połączeń dla wygody użytkownika.
 3. Tworzenie treści: Rozpoczęcie tworzenia treści na wczesnym etapie umożliwia projektantom i deweloperom pracę z rzeczywistą treścią od samego początku, unikając opóźnień i niezgodności w późniejszych etapach.
 4. Faza projektowania: Rozwój projektu strony internetowej na podstawie starannie wyselekcjonowanej treści i wcześniej ustalonej struktury jest kluczowy. Zapewnienie zatwierdzenia projektu przed kontynuacją minimalizuje potrzebę rewizji i dodatkowych kosztów.
 5. Implementacja frontendu: Po zatwierdzeniu projektu rozpoczyna się rozwój układu frontendu, zapewniając zgodność z zatwierdzonym projektem oraz rygorystyczne testowanie w celu zidentyfikowania i naprawienia potencjalnych problemów.
 6. Integracja i testowanie: Po zakończeniu prac nad frontendem, integrowanie wszystkich komponentów strony z backendem i przeprowadzenie kompleksowych testów zapewnia płynne działanie i pozwala na wcześniejsze rozwiązanie problemów przed uruchomieniem.

Rozważenie możliwości równoczesnego wykonywania etapów dostosowanych do indywidualnych cech każdego projektu jest zalecane.

Choć idealny proces tworzenia strony internetowej może wydawać się skomplikowany i rygorystyczny, istotnie łagodzi typowe problemy i zwiększa szanse na sukces projektu.

P.S. Choć proces analityka biznesowego ma znaczenie, jego stosowalność może się różnić, szczególnie w mniejszych projektach lub przy tworzeniu stron wizytówek.


Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *